Arhiva oznake požar bala

20.09. Intervencija br. 34/21

U 11:28 primamo dojavu od ŽVOC-a o požarnoj intervenciji između Paukovca i Lakteca. Izlazimo s NV Blaževdol 111 i AC Blaževdol 121 te 4 operativca. Dolaskom na mjesto intervencije u dogovoru s djelatnicima MUP-a raskapamo zgarište i gasimo preostali žar visokotlačnim vitlom. Utrošeno cca 3 tisuće litara vode. Povratak u DVD u 12:50.

18.09. Intervencija br. 33/21

22:06 dobivamo dojavu od ŽVOC-a o požaru bala sijena na livadi uz prometnicu između Paukovca i Lakteca. Izlazimo s NV Blaževdol 111 i AC Blaževdol 121 te ukupno 8 operativaca (+1 u pričuvi). Na intervenciji su već operativci DVD-a Paukovec. Dolaskom na mjesto intervencije dižemo rasvjetni stup na navalnom vozilu te započinjemo s gašenjem visokotlačnim vitlom. AC Blaževdol 121 vrši dobavu vode za šumsko vozilo Paukovec 112. Djelatnici MUP-a prisutni. U dogovoru s operativcima Paukovca, povlačimo se, a oni ostaju na osiguranju zgarišta. Kraj intervencije u 23:30.

13.06.-14.06. Intervencije br. 18-20/21

13.06.2021. u 22:45 pozvani u ispomoć DVD-u Sveti Ivan Zelina (dobava vode) prilikom gašenja veće količine bala sijena od strane zapovjednika DVD-a Sveti Ivan Zelina. Izlazimo s AC Blaževdol 121 i 2 vatrogasca. Utrošeno 22000 l vode. Povratak u DVD u 02:00.

14.06.2021. U 08:20 pozvani u ispomoć (dobava vode) od strane zapovjednika VZG-a Sveti Ivan Zelina prilikom ponovnog zapaljenja ostataka bala sijena. Izlazimo s AC Blaževdol 121 i 2 vatrogasca. Utrošeno 16500 l vode. Povratak u DVD u 11:00.

U 17:30 pozvani u ispomoć (dobava vode) od strane ŽVOC-a prilikom ponovnog zapaljenja ostataka bala sijena. Izlazimo s AC Blaževdol 121 i 2 vatrogasca. Na intervenciji prisutni operativci DVD-a Sveti Ivan Zelina i DVD-a Komin. Utrošeno 11000 l vode. Kraj intervencije u 20:00.