Arhiva oznake HMP

20.07.2021. Edukacija u sklopu projekta “Utrka za život”

Zavod za hitnu medicinu zagrebačke županije provodi realizaciju projekta “Utrka za život” kao partner Domu zdravlja Mostar i Zavodu HMP Crne Gore u okviru programa “Interreg IPA Program prekogranične suradnje HR-BIH-CG 14-20” sufinanciran od strane EU. Cilj projekta je uskladiti i poboljšati hitne medicinske usluge s ciljem postizanje veće profesionalnosti i učinkovitosti kao i bolju suradnju na prekograničnom području.

Ostvarenje navedenih ciljeva planirano je kroz poboljšanje EMS mreže i organizacijom treninga za nemedicinsko osoblje u pružanju prve pomoći.

Tako je za pripadnike vatrogasne operative VZG-a Sv.I.Zelina održana edukacija na kojem su nam Karolina i Antonija iz HMP-a Sv.I.Zelina prezentirale postupak reaminacije osobe, postupke kod gušenja kao i rad s AVD uređajem.

Ovim putem se zahvaljujemo curama te domaćinima predavanja!

p.s. više o edukaciji na linku: https://www.youtube.com/watch?v=KRMUlLzRIMc

25.07. Intervencija br. 28/20

22:19 od ŽVOC-a primamo dojavu o prometnoj nesreći u cestovnom prometu na A4 autocesti u smjeru prema Zagrebu, nekoliko kilometara od odmorišta Sesvete. U rekordnom roku (manje od 3 minute od dojave do izlaska) izlazimo s NV Blaževdol 111 i kombi vozilom Blaževdol 105 te 8 operativaca. Dolaskom na mjesto intervencije, u suradnji s djelatnicima MUP-a i HMP-a. ustanovljujemo kako je do prometne nesreće došlo kada je kombi marke Ford, iz još neutvrđenih razloga udario u kamion marke Mercedes. Vozač kombija je tada izgubio kontrolu nad vozilom, probio zaštitnu ogradu te se zaustavio u jarku na krovu. Djelatnici HMP-a odvode vozača kombi vozila na daljnju obradu, a operativci DVD-a otpajaju akumulatore na oba vozila te kontroliraju sadržaj kombi vozila zbog sumnje da su spremnici za dušik probijeni te da prijeti istjecanje navedenog plina. Kontrolom je ustanovljeno kako su spremnici punjeni biološkim materijalom (životinjskog porijekla) te da nema opasnosti po okoliš . Povratak u DVD u 23:13.

22.07. Intervencija br. 27/20

12:50 na dojavu HMP Sveti Ivan Zelina izlazimo s kombi vozilom 105 te 4 operativca kako bi im pomogli prenjeti imobiliziranu osobu u obiteljsku kuću u Blaževdolu. Povratak u DVD u 13:14.