Arhiva kategorije Intervencije

21.03. Intervencija br. 14/19

16:16 primamo dojavu o požaru šikare u Svetoj Heleni. Izlazimo sa NV 111 i 4 operativca. Dolaskom na mjesto intervencije utvrđujemo kako je vlasnik parcele, nakon što je zapalio granje, napustio lokaciju. Susjeda preventivno zove vatrogasce kako se plamen ne bi proširio. Gasimo vatru uz pomoć visokotlačnog vitla. Povratak u bazu u 17:05.

17.03. Intervencija br. 13/19

19:39 primamo dojavu o požaru njive u mjestu Majkovec, ulica Bagrema. Izlazimo sa NV 111, kombi vozilom 105 i 7 operativaca. Uz pomoć visokotlačnog vitla, naprtnjača i metlanica požar stavljamo pod kontrolu. Opožarena površina 150x100m. Povratak u bazu oko 21 sat.

10.03. Intervencija br. 12/19

Primamo dojavu o požaru vozila u cestovnom prometu. Izlazimo sa NV 111, AC 121 i kombi vozilom 105 te 14 operativaca.
Po dolasku na mjesto intervencije, smjer ZG (desna strana), uočavamo prikolicu tegljača parkiranu na zaustavnoj traci. Na mjestu intervencije već je prisutna cestarska ophodnja koja je regulirala promet. Došlo je do zapaljenja trećeg lijevog kotača prikolice. Isti je djelomično ugašen pomoću ručnih aparata s prahom od strane ostalih sudionika u prometu. Po izviđanju pristupamo dogašivanju i hlađenju kotača 1 visokotlačnim mlazom. Na intervenciji je prisustvovala i JVP Zagreb s NV i AC (došli su cca 1-2 minute nakon NV Blaževdol 111). Po završetku gašenja i hlađenja u dogovoru s cestarskom ophodnjom napuštamo mjesto intervencije. Povratak u bazu 17:25.

09.03. Intervencija br. 11/19

14:52 primamo dojavu o požaru neobrađene površine na području Lakteca i Banjeg Sela. Izlazimo sa NV 111, AC 121 i kombi vozilom 105 te 10 operativaca. Priključujemo se DVD-u Paukovec. Dolaskom na mjesto intervencije uočavamo kako se radi o nepristupačnom, neobrađenom terenu velike površine. Vatra, potpomognuta vjetrom se brzo širila, a dim nam je dodatno odmagao. Uslijed toga, ali i nepažnjom mještana, jedan od operativaca je morao zatražiti liječničku pomoć. Na svu sreću, sve je prošlo dobro. Povratak u bazu 19:47.

06.03. Intervencija br. 10/19

13:34 primamo dojavu o požaru trave, niskog raslinja i neuređenih poljoprivrednih površina na širem području Lakteca. Izlazimo sa NV 111, AC 121 i kombi vozilom 105 te 10 operativaca. Dolaskom na mjesto intervencije priključujemo se DVD Paukovec koji je na terenu na NV 112 i kombi vozilom 107 te 8 operativaca. Opožarena površina je 1500m x 500m. Odjava intervencije u 19:32.

04.03. Intervencija br. 09/19

U 5:00 primamo dojavu o prometnoj nesreći u cestovnom prometu tj. na autoputu u smjeru ZG-a. Izlazimo sa NV 111 i 5 operativaca. Dolaskom na mjesto intervencije, uporabom hidrauličnog alata, pomažemo osloboditi priklještenog vozača. Policija i hitna prisutni. Povratak u bazu oko 07:40.

03.03. Intervencija br. 08/19

12:08 primamo dojavu o požaru otvorenog prostora u mjesto Banje Selo, izlazimo sa NV 111, AC 121 i kombi vozilom 105 te 8 operativaca. Dolaskom na mjesto intervencije uočavamo kako je vatra zahvatila šupu te kako postoji mogućnost da se požar proširi na borove. U suradnji sa DVD Paukovec pristupamo gašenju. Povratak u bazu oko 14:00.

02.03. Intervencija br. 05-07/19

14:28 primamo dojavu o požaru livade u Paukovcu, izlazimo sa NV 111 i 6 operativaca. Odmah nakon završetka, u 15:17 dolazi dojava o požaru livade u Donjoj Zelini. NV 111 se priključuje kombi vozilo 105 sa jednim operativcem. Po završetku, u 16:05 izlazimo na treću intervenciju… Gle čuda, opet požar trave – lokacija Hrnjanec. Tu smo bili sa NV 111 i kombi vozilom 105 sa 8 operativaca.

« od 2 »

16.02. Intervencija br. 04/19

16:40 primamo dojavu o požaru kombi vozila u Hrnjancu, ulica Kršaki. Izlazimo sa AC 121 i kombi vozilom 105 te 10 operativaca. Intervenciju radimo u suradnji sa DVD-om Sveti Ivan Zelina. Povratak u DVD u 17:20.

14.02. Intervencija br. 03/19

14:01 primamo dojavu o požaru otvorenog prostora u Starogradskoj ulici u Paukovcu. Izlazimo sa AC 121 i kombi vozilom 105 te 4 operativca. Dolaskom na mjesto intervencije utvrđujemo kako je vlasnica sama uspjela lokalizirati požar. Policija je bila prisutna. Nakon kontrole požarišta, vraćamo se u prostorije DVD-a.